Zajęcia dodatkowe


Plan zajęć dodatkowych ważny od 04. 09. 2018

godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
 Lekcja 5   Miłosz Stawiński  Katarzyna Ziarczyk 
 Lekcja 6 Natalia Wojciechowska

zaj. wyrównawcze

 

Natalia Wojciechowska

 

 Maria Maćkowiak

klasy 1 – 3

Miłosz Stawiński

klasy 1 – 3

Miłosz Stawiński

Janusz Wojciechowski

 

Kamila Owczarczak
 Lekcja 7  Marika Strużyńska

Maria Maćkowiak

Natalia Wojciechowska

 

 Maria Maćkowiak

Natalia Wojciechowska

zaj. wyrównawcze

Lekcja 8  Marika Strużyńska

Marzena Poprawska

Katarzyna Ziarczyk