kadra szkoły


Dyrekcja

         
Joanna Strzelecka   dyrektor
Lidia Kaźmierczak wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

Kadra pedagogiczna

L. p. Nauczyciel Przedmiot Wychowawstwo Klasy
1 Kamila Owczarczak język polski klasa VIII IV – VIII
2 Mateusz Graczyk historia, wos, wdż   IV – VIII
3 Katarzyna Ziarczyk j. hiszpański, język niemiecki VII-VIII
4 Marika Strużyńska j. angielski klasa VII I – VIII
5 Lidia Kaźmierczak j. angielski  
edukacja wczesnoszkolna klasa I I, II
6 Stefan Szmatuła matematyka   IV – VIII
7 Maria Maćkowiak przyroda, geografia klasa V IV – VI
8 Marzena Poprawska biologia, chemia klasa IV VII – VIII
9 Natalia Wojciechowska edukacja wczesnoszkolna, pedagog II, III I-VIII
10 Grażyna Cykman fizyka VII – VIII
11 Agnieszka Ławniczak  plastyka IV-VII
12 Bogusława Samelczak zajęcia techniczne   IV – VI
13 Miłosz Stawiński wychowanie fizyczne  klasa VI III – VIII
14 Janusz Wojciechowski religia, zajęcia komputerowe, informatyka   I – VIII

Kadra niepedagogiczna

L. p. Pracownik Funkcja                      
 1 Anita Wolska woźna
 2 Mateusz Wolski palacz, konserwator