kadra szkoły


Dyrekcja

         
                                   Joanna Strzelecka   dyrektor

Kadra pedagogiczna

L. p. Nauczyciel Przedmiot Wychowawstwo Klasy
1 Kamila Owczarczak język polski klasa VI IV – VIII
2 Mateusz Graczyk historia, wos, wdż  VIII IV – VIII
3 Sylwia Ratajczak  język niemiecki VII-VIII
4 Marika Strużyńska j. angielski, edukacja wczesnoszkolna, plastyka klasa II I – VII
5 Daria Galas-Graczyk j. angielski  klasa V IV-VIII
6 Stefan Szmatuła matematyka   IV – VIII
7 Jerzy Frąckowiak przyroda, geografia, informatyka I – VIII
8 Marzena Poprawska biologia, chemia, EDB klasa VII VI- VIII
9 Joanna Zaremba edukacja wczesnoszkolna, pedagog klasa III I-VIII
10 Marta Jankowiak fizyka VII – VIII
11 Małgorzata Jankowska edukacja wczesnoszkolna klasa I I
12 Rafał Kołak muzyka, zajęcia techniczne   IV – VI
13 Miłosz Stawiński wychowanie fizyczne  klasa IV I – VIII
14 ks. Przemysław Wilk religia   I – VIII

Kadra niepedagogiczna

L. p. Pracownik Funkcja                      
 1 Paulina Dajewska sekretarka
 2 Mateusz Wolski palacz, konserwator