kadra szkoły


Dyrekcja

         
                                   Joanna Strzelecka   dyrektor

Kadra pedagogiczna

L. p. Nauczyciel Przedmiot Wychowawstwo Klasy
1 Kamila Owczarczak język polski klasa VII IV – VIII
2 Mateusz Graczyk historia, wos, wdż  IV IV – VIII
3 Sylwia Ratajczak  język niemiecki VII-VIII
4 Anna Biała j. angielski, edukacja wczesnoszkolna klasa III I – III
5 Daria Galas-Graczyk j. angielski  klasa VI IV-VIII
6 Paulina Szymańska matematyka   IV – VIII
7 Jerzy Frąckowiak przyroda, geografia, informatyka IV – VIII
8 Marzena Poprawska biologia, chemia, EDB klasa VIII VI- VIII
9 Marta Jankowiak fizyka VII – VIII
10 Małgorzata Jankowska edukacja wczesnoszkolna klasa I, II I, II
11 Robert Markowski muzyka, zajęcia techniczne   IV – VIII
12 Miłosz Stawiński wychowanie fizyczne  klasa V I – VIII
13 ks. Przemysław Wilk religia   I – VIII

Kadra niepedagogiczna

L. p. Pracownik Funkcja                      
 1 Jacek Strzelecki sekretarz
 2 Mateusz Wolski palacz, konserwator