Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


w Szkole Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej.

pobierz w formacie pdf

L. p. Data Wydarzenie
1

03.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 2 13. 09. 2018

Zebranie z rodzicami 

3 17.09.2018 Akcja Sprzątanie Świata (Dzień pieczonego ziemniaka)
 4 11.10.2018 Szkolne obchody DEN i pasowanie na uczniów klasy I
5 16.10.2018 Dzień Głośnego Czytania
6 26.10.2018  Dzień Aniołka
7 29.10.2018-04.11.2018 Przerwa jesienna
8 09.11.2018 Akcja „ALE ROGALE”
9

12.11.2018

Szkolne obchody 100 lecia odzyskania niepodległości

10 03.12.2018-07.12.2018 Wyjazd do Chorwacji ERASMUS+
11

16.12. 2018

Kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych

12

20.12.2018

Zebranie z wszystkimi rodzicami, informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną (pisemnie potwierdzone przez rodzica), proponowany termin przekazania rodzicom informacji o sugerowanych ocenach na półrocze
13

20.12.2018

Wigilia szkolna,  Jasełka
14 22.12.2018-01.01.2019 Świąteczna przerwa
 15 11.01.2019

Wystawianie ocen śródrocznych – ostateczny termin

16 14.01.2019-27.01.2019

Ferie zimowe

17

31.01.2019

Rada Pedagogiczna
18 01.02.2019 Dzień babci i dziadka
19

07.02.2019

Bal karnawałowy

20

03.04.2019

Spacer dla zdrowia

21

10.04.2019-12.04.2019

Egzamin gimnazjalny

 22

14.04.2019

Kiermasz Wielkanocny
23

15.04.2019-17.04.2019

Egzamin ósmoklasisty – wolne dla pozostałych uczniów

24

18.04.2019-23.04.2019

Wielkanocna przerwa świąteczna

25 26.05.2019

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja i uroczystości MB Królowej Polski

26

06.05.2019-10.05.2018

Erasmus + w Polsce

27

13.05.2019

Majowe śpiewania

28

16.05.2019

Zebranie z rodzicami, informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną – odnotowane w dzienniku przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

29

03.06.2019-07.06.2019

Diagnoza końcowa

30 13.06.2019 Rada klasyfikacyjna podsumowująca rok szkolny 2018/2019.
 31 21.06.2019

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019.