Informacje dla rodziców


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

L. P. Data spotkania Tematyka spotkania
1 13-09-2018 Spotkanie ogólne z wychowawcą
 2 20-12-2018 Zebranie z rodzicami – informacja dla rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i ocenach sugerowanych
 3 16-05-2019 Zebranie z rodzicami, przekazanie informacji dla rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i ocenach sugerowanych na koniec roku szkolnego.