Narodowe Czytanie 2023


Pięknie dziękujemy zaproszonym gościom, Przyjaciołom Szkoły, za udział w tegorocznej 12. odsłonie Narodowego Czytania: radnej gminy Lipno, Pani Jeannette Krauze, przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Małgorzacie Kłopockiej, a także księdzu proboszczowi Przemysławowi Wilkowi 🤍
Z lekturą „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej zmierzyła się również Pani Dyrektor Joanna Strzelecka oraz uczniowie klasy ósmej: Gabriela Kaczmarek, Gabriela Weinrauder, Dominik Biedrzyński i Łukasz Pawlicki
Fragmentów powieści wysłuchali szóstoklasiści i ósmoklasiści 🤍
Narodowe Czytanie 2023 w naszej Szkole zorganizowały: Pani Kamila Owczarczak i Pani Marzena Poprawska