klasa VIII


Akcja integracja! Dnia 30.01.2024r. uczniowie z klasy VI i VIlI wraz z wychowawcami panem Miłoszem Stawińskim oraz panią Kamilą Owczarczak wzięli udział w wycieczce do Leszna. Celem tego wyjazdu była integracja zespołów klasowych, wzmacnianie więzi koleżeńskich, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, a także wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania […]

Akcja integracja!