Dzień języków obcych


Dnia 28 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach Dnia Języków Obcych. Europejski Dzień Języków obchodzony jest od 26 września 2001 roku z inicjatywy Rady Europy oraz we współpracy z Komisją Europejską.

Różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami.

Klasy miały do wykonania kilka zadań. Pierwszym było wykonanie plakatu lub prezentacji na temat wcześniej wylosowanego państwa. Uczniowie mieli zaprezentować kontury tego kraju , najważniejsze zabytki , najsłynniejsze postaci , język urzędowy oraz charakterystyczne potrawy.