Zrozumieć „Balladynę” cz.I. … ⚡ „Proszę wstać! Sąd idzie!” Uczniowie z klasy VIII przygotowali salę sądową, by pod okiem polonistki pani Kamili Owczarczak dokonać sądu nad zbrodniarką Balladyną – bohaterką słynnego dramatu Juliusza Słowackiego. Zarzuty oskarżonej przedstawił sędzia- Igor Walachowski– doskonale przygotowany, szybko i sprawnie przedstawiał kolejne materiały dowodowe oraz powoływał świadków. W roli matki Balladyny- wystąpił Wiktor Czapski, przekupki bazarowej- Filip Żygadło, a w roli Filona- Antek Rumiński. Oskarżoną Balladynę- zagrała Alina Laskowska. Wezwani złożyli pod przysięgą wyczerpujące zeznania przed wysokim sądem. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami sąd orzekł prawomocny wyrok skazujący na Balladynę. Całe zdarzenie sumiennie protokołowała Weronika Piosik, a nad porządkiem w trakcie rozprawy czuwał strażnik sądowy- Kacper Pietrzak.