Dzisiaj odbyła się dyskoteka szkolna w stylu country, zorganizowana przez samorząd uczniowski. Uczestnicy wzięli udział w konkursie karaoke i tańca. Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc przy organizacji oraz zasponsorowaniu nagród.