Opisywanie obrazu.


#język polski ?
Piątoklasiści na lekcji języka polskiego doskonalili umiejętność opisu obrazu.???✍️
Obcowali z dziełem sztuki Vincenta van Gogha „Słoneczniki „.? ? ? ?. ??️
Wspólnie odtworzyli opisywany obraz za pomocą odpowiednich kart do kodowania. ? ?
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i w budynku