Opisywanie obrazu.


#język polski 🙂
Piątoklasiści na lekcji języka polskiego doskonalili umiejętność opisu obrazu.🙂👍📄✍️
Obcowali z dziełem sztuki Vincenta van Gogha „Słoneczniki „.🌻 🌻 🌻 🌻. 🎨🖌️
Wspólnie odtworzyli opisywany obraz za pomocą odpowiednich kart do kodowania. 🤩 😉
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i w budynku